Teori och praktik i de fattigas universum: En idéhistorisk undersökning av latinamerikansk befrielseteologi

Hon går metodiskt igenom vilken roll som den katolska kyrkan i Latinamerika har spelat ända sedan den etablerade sig på kontinenten när conquistadorerna anlände. Här behandlas dess allians med den politiska och militära makten och hur det växte fram en väldig motrörelse mot detta inom kyrkan på 1960-talet. Andra hälften av boken behandlar själva befrielseteologins kärna. Dess teoretiska källor är främst bibeln, Marx analyser och tills relativt nyligen den så kallade beroendeskolan som utvecklades av Andre Gunder Frank.

– Örjan Bartholdsson Nyheter från Latinamerika

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie