Theodor W Adorno: en introduktion

Författaren har lyckats väl med den svåra uppgiften att ge en samlad bild av en så mångsidig tänkare som den tyske samhällsfilosofen och musikteoretikern Theodor Adorno. ... I bokens tre huvudkapitel behandlas tre viktiga områden av hans tänkande. Det första handlar om de grundläggande filosofika arbetena. Huvudmotivet är här Adornos strävan efter ett vidgat rationalitetsbegrepp. ... Boken är välskriven och översättningen utmärkt. ...

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie Kritisk filosofi