Utöver tolkningen: Hermeneutikens betydelse för filosofin

Vattimo hävdar att det inte finns någon neutral sanning, bara sanningar i relation till personer och tidpunkter. Hermeneutiken har enligt honom ett »nihilistiskt kall» som kommer till uttryck då den tillämpas inom olika områden. Ett av de intressantaste kapitlen är det där han bemöter påståendet att hermeneutiken är förnuftsfientlig, och framhåller behovet av en hermeneutisk rekonstruktion av rationaliteten.

William Fovet har gjort urval och översättning och skrivit ett mycket informativt efterord.

 

 

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie