Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Det långa 1900-talet
Giovanni Arrighis Det långa 1900-talet är enastående, bland annat därför att boken producerar ett problem som vi inte visste att vi hade, i... Les mer
Den banala ondskan: Eichmann i Jerusalem
Den banala ondskan är ett reportage som saknar motstycke i sitt slag, ett historiskt dokument över nazismens brott, den mänskliga moralen och... Les mer
Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle
Den mogne Habermas teori om det kommunikativa handlandet går tillbaka på ett antal ansatser under sjuttiotalet, efter hans språkfilosofiska... Les mer
Muntlig och skriftlig kultur
Walter J Ongs Muntlig och skriftlig kultur handlar om talets och skriftens historia. Ong försöker få oss - de skriftkulturella bokläsarna - att... Les mer
Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning.
Andersons bok skiljer sig från den omfattande litteraturen i ämnet nationalism genom sina originella infallsvinklar och sitt okonventionella sätt... Les mer
Kunskap i handling
Bengt Molanders bok är en fängslande genomgång och i viss mån en uppstädning av ett viktigt nytt område, som säkert kommer att följa oss... Les mer
Strömmar i tiden. Ungdomens livsvillkor i en föränderlig värld
Antologin Strömmar i tiden förmedlar en bred översikt över undomars tänkande och handlingsstrategier i dagens samhälle. Författarna till detta... Les mer
Hannah Arendt
Hannah Arendt försökte fatta det i realiteten ofattbara när hon 1961 följde rättegången i Jerusalem mot den ökände nazisten Adolf Eichmann.... Les mer
Filosofins historia
Gunnar Skirbekks och Nils Giljes Filosofins historia är en introduktion till den västerländska filosofihistorien. Författarna har lagt särskild... Les mer
334,-
Teori och praktik i de fattigas universum
Hon går metodiskt igenom vilken roll som den katolska kyrkan i Latinamerika har spelat ända sedan den etablerade sig på kontinenten när... Les mer
Europeiska filosofier
Antologin innehåller inte bara nödvändiga översikter utan också och främst viktiga originaltexter. Texter översatta från spanska, italienska,... Les mer
Samtalskonstens historia
... om Peter Burkes suveräna behärskning av olika kunskapsområden: teologi, antropologi, lingvistik, skönlitteratur, samhällsforskning. Han är,... Les mer
Theodor W Adorno: en introduktion
Författaren har lyckats väl med den svåra uppgiften att ge en samlad bild av en så mångsidig tänkare som den tyske samhällsfilosofen och... Les mer
Fantasi och kreativitet i barndomen
Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin: att orientera sig i framtidens värld och skapa ett beteende, som grundar... Les mer
Hans-Georg Gadamer
Det hela blir en prövning av grundtankarna i Gadamers hermeneutik med Warnke som sympatisk men inte okritisk vägvisare genom problemkomplexen.... Les mer
Människans frigörelse
Boken innehåller följande texter: Förslag till skilsmässolag. Brev till Arnold Ruge. Om judefrågan. Utdrag ur De ekonomisk-filosofiska... Les mer
Identitet, frihet och gemenskap
Identitet, frihet och gemenskap syftar till att ge en inblick i Charles taylors politiska filosofi. Men för att förstå den måste man förstå... Les mer
Det civila samhället och den politiska teorin
Under senare år har "det civila samhället" blivit ett nyckelord i all kritik av totalitär maktutövning. Ändå har det en märkvärdigt... Les mer
Didaktiska strövtåg
Det historiska perspektivet är viktigt i den moderna didaktikens självförståelse ... Kroksmark börjar med Comenius och går fram till den nutida... Les mer
Om det andliga i konsten
"Så ställs frågan: måste vi inte helt avstå från att avbilda föremål, skingra all denna bråte för alla vindar och fullständigt... Les mer
Döden och odödligheten i det moderna samhället
Bauman tar oss med på en resa genom historien som visar hur vi i olika epoker hanterat insikten om vår dödlighet. Den grundläggande tesen är att... Les mer
Oidipus vid korsvägen
Vi lever i en tid när det finns möjligheter för människor (åtminstone i den rika världen) att välja färdriktning på sina liv och själva... Les mer
Autonomi och gemenskap
Moderna samhällen är genompluralistiska och föreställningen om en etik baserad i en homogen social gemenskap är illusorisk - det finns ingen... Les mer
Liberalism & demokrati
Den som följer dagens politiska debatt kan lätt få för sig att begreppen liberalism respektive demokrati är synonyma, eller åtminstone att... Les mer