Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Det etiska kravet
K E Løgstrups (1905-1981) studie Det etiska kravet publicerades första gången på danska 1956. Den har sedan dess kommit ut i otaliga upplagor och... Les mer
Walter Benjamin: En introduktion
I den förtjänstfulla serien Vår tids tänkare av filosofiförlaget Daidalos har turen nu kommit till Walter Benjamin ... ett glosarium i sista... Les mer
Niccoló Machiavelli: en introduktion
Denna presentation av Machiavellis liv och tänkande är något så ovanligt som en populärt hållen framställning av skriven av en internationellt... Les mer
Modernt politiskt tänkande
Författaren, som är professor i statskunskap i Oxford, har skrivit en grundlig och välunderbyggd betraktelse över några av huvudfrågorna i... Les mer
Samhällsvetenskapernas logik
Jürgen Habermas har ägnat åtskillig möda åt att formulera en modern kritisk samhällsteori. Samhällsvetenskapernas logik är en av de... Les mer
Den nikomachiska etiken
Daidalos gör den insats som man kunde förvänta sig av de stora förlagen i Stockholm. Man tar sitt ansvar för att de viktiga böckerna i det... Les mer
Robert Nozick: en introduktion
Han sammanfattar på ett utmärkt sätt bokens huvudargument och den debatt dessa har gett upphov till. Diskussionen är kritiskt hållen, men han... Les mer
Frankfurtskolan: en introduktion
... utan tvekan en intressant och perspektivrik presentation av denna tänkarkrets ... Framställningen vinner på att författaren inte låtit sig... Les mer
Pluralism & jämlikhet
Det tycks pågå en pånyttfödelse inom den intellektuella vänstern efter alla år av nyliberal dominans. En av de mest framträdande idégivarna... Les mer
Modrande & praxis. En feministfilosofisk undersökning
Boken är en kraftfull vidräkning med den traditionella etik som i upplysningens anda identifierar moral med rationalitet i ingenjörsmening, med... Les mer
Ludwig Wittgenstein: en introduktion
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) har utövat en större fascination på samtid och eftervärld och blivit mer missförstådd av dem än kanske någon... Les mer
Varat och tiden del 1
Heidegger talar om språket som en boning. Han vill uppenbarligen göra språket, inklusive det i Wittgensteinsk mening outsägbara, till en värld... Les mer
Varat och tiden del 2
Heidegger talar om språket som en boning. Han vill uppenbarligen göra språket, inklusive det i Wittgensteinsk mening outsägbara, till en värld... Les mer
Romanen som forskningsresa
Strömkantringens år är en gängse etikett på kulturutvecklingen 1965-67, tiden för den första Vietnamdebatten strax före studentvänsterns... Les mer
Ansvarets princip
Hans Jonas ansvarsfilosofi skär rakknivsvass genom den optimistiska framstegstron där frälsningen nås genom en ständig och ökande tillväxt.... Les mer
Etik och kommunikation
Apel tillhörde den generation som fortfarande närdes av krigserfarenheter och som med fullständigt rasande energi ville inhämta de försummade... Les mer
Skiss till en känsloteori
Sartre riktar sitt grova artilleri mot den positivistiska psykologin som bara vill höra talas om fakta utan att sätta in dem i ett större... Les mer
Förlossning och utopi
Förlossning och utopi är ett av de skarpsinnigaste idéhistoriska arbeten jag läst.  – Anders Björnsson, Vetandets... Les mer
Språk och kunskap
I en rad arbeten har Israel gjort banbrytande insatser kring problem som ligger i skärningspunkten mellan filosofi, sociologi, socialpsykologi och... Les mer
För en tvetydighetens moral
Denna moralfilosofiska ’minor classic’ - Pour une moral de l'ambiguité utkom 1947 - tas i Eva Lundgren-Gothlins sakkunniga inledning som bevis... Les mer
Att lyssna med ögat
Peder Sjögren. Namnet har en smått mytisk laddning: den där okände författaren som alla känner till; Svarta palmkronor, spanska... Les mer
Cartesianska meditationer. En inledning till fenomenologin
Husserl föreläste i Amphithéâtre Descartes, en föreläsningslokal som kanske bidrog till att han kallade sin föreläsningsserie ’Cartesianska... Les mer
Egots transcendens
Jean-Paul Sartres uppsats Egots transcendens från 1937, som nu för första gången blir tillgänglig på svenska, behandlar förhållandet mellan... Les mer
Djävulens bakdel
Det finns mycket tvivelaktigt i Blochs tänkande. Men dock: någonting blir kvar, någonting mycket viktigt som får alltid nya generationer att... Les mer