Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Djävulens bakdel
Det finns mycket tvivelaktigt i Blochs tänkande. Men dock: någonting blir kvar, någonting mycket viktigt som får alltid nya generationer att... Les mer
Fasans makt: En essä om abjektion
Ett av de hetaste namnen inom den psykoanalytiskt färgade textteorin är tveklöst Julia Kristeva. I Sverige har översättningarna från franskan... Les mer
Medicinens filosofi
...en ambitiös och mycket brett upplagd introduktion till i synnerhet medicinens vetenskapsteori men också till andra delar av medicinens... Les mer
Kliniken tar över dårskapen. Om den moderna svenska psykiatrins framväxt.
Bengt Sjöströms avhandling är en studie av en mörk källare dit de som inte passade i folkhemmet förvisades. En källare full av ångest och rop... Les mer
Folksagan och den moderna litteraturen
... en av de mest lärda och läsbara av nordiska litteraturforskare och - kritiker... Torben Broström, denne den mest orienterade av nordiska... Les mer
Kunskap och kön
I denna kontroversiella studie diskuteras den feministiska teoribildningen. Margareta Hallberg visar att all forskning om kön baseras på vissa... Les mer
Emmanuel Lévinas: en introduktion
Peter Kemps bok om Lévinas är en mycket tät, men klargörande genomgång av hans tankar, deras rötter och vidare liv hos andra tänkare. Den... Les mer
John Rawls: en introduktion
När den amerikanske filosofen John Rawls 1971 publicerade sin A Theory of Justice inleddes en ny era i den politiska filosofins historia. Ingen bok... Les mer
Ungdomstidens sociala historia
En omfattande studie om undomars liv och livsvillkor i den europeiska kultursfären som beskriver sociala och kulturella mönster i olika... Les mer
Hegel och det moderna samhället
Taylor är känd som en filosof med stor förmåga att skriva klart och enkelt. Det är egenskaper som kännetecknar hans bok om Hegel, en bok i... Les mer
Den fenomenologiska rörelsen i Sverige
... man kan ha stort nöje av lektyren, som går ända fram till det intellektuellt ödesdigra året 1968. Man får sig till livs mången god... Les mer
Kön och existens
Det är en imponerande grundlig och uppmärksam studie som både sätter in Beauvoirs verk i sin tid, politiskt och filosofiskt, och samtidigt lyckas... Les mer
Slaget vid Maldon
Kritikersuccé hette det om Gunnar D Hanssons översättningsvolym Slaget vid Maldon (GP 18/3-91). Med den kunskapslust och tolkningslist som är... Les mer
Den dubbla tungan. En studie i Sonya Åkessons poesi
Eva Liljas monografi Den dubbla tungan. En studie i Sonja Åkessons poesi är i sin kombination av lärdom och läsbarhet en magnifik prestation. ...... Les mer
Dostojevskijs poetik
Bachtins bok är inte bara en nyckel till det innersta, hemliga rummet i Dostojevskijs orologt pulserande romanvärld, denna motsägelsefulla kropp... Les mer
Hermeneutik och kultur
Hellesnes distanserar sig dock från en alltför renodlad tillämpning av den kulturella relativismen. Han kritiserar bl a den bland... Les mer
Immanuel Kant: En biografi
Om man vill förstå den samtida filosofin, dess frågor och motsättningar är det således nödvändigt att man orienterar sig i Kants tänkande.... Les mer
Pragmatism och kosmologi
För ca 100 år sedan uppstod i USA den filosofiska riktning som kallas pragmatism. Dess främste företrädare och centralgestalt, William James,... Les mer
Samhällsvetenskap, ekonomi och historia. Festskrift till Lars Herlitz
Denna bok har sammanställts till Lars Herlitz på hans 60-årsdag. Den innehåller 19 uppsatser av samhällsvetare, historiker och filosofer. Lars... Les mer
Fenomenologins idé
Ett viktigt steg mot en svensk introduktion av denna tankeriktning innebär den nyligen utkommna Fenomenologins idé, i översättning av Jan... Les mer
Filosofins väg
Karl-Heinz Haags bok är en historisk och systematisk reflexion över den västerländska filosofins ursprungliga motiv, dess grundfråga. Bejakande... Les mer
Föreläsningar om metoden för akademiska studier
Vad innebär då akademiska studier? Enligt Schelling är den springande punkten föreningen mellan tradition och kritik. ... Inträdet i det lärda... Les mer
Förnuftet i vetenskapens tidsålder
Hans-Georg Gadamer är utan tvekan en av seklets stora filosofer. Man kan hitta texter av honom i några antologier, men Daidalos utgåva av... Les mer