Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Myten om maskinen. Essäer om makt, modernitet och miljö
Den moderna människan sätter sin tilltro till tekniken. Men är själva föreställningen om ”teknik” en kulturell illusion? I denna bok... Les mer
Slutet på världen så som vi känner den
Mänskligheten står inför avgörande utmaningar på klimat- och miljöområdet. Men skulle klimatkrisen kunna innebära en förnyelse av demokratin... Les mer
Från hjärna till medvetande
Det pågår en livaktig diskussion i gränslandet mellan hjärnforskning och filosofi. Vilka implikationer har hjärnforskningens resultat för... Les mer
Socialfilosofiska uppsatser
Under sitt liv var Axel Hägerström (1868-1939) den mest kontroversielle av svenska filosofer, men också den som fick flest hängivna lärjungar... Les mer
Det var på Capri...
Alltsedan kejsar Tiberius i början av vår tideräkning slog sig ner på Capri för att njuta sin ålderdom har legenderna frodats om ön.... Les mer
Homo sacer
Med Homo sacer (1995) inledde den italienske filosofen Giogio agamben en serie böcker som undersöker den västerländska politikens fundament och... Les mer
Sociology of professions
This book discusses Continental and Anglo-Saxon traditions in the analysis of professionalism, professional work and its practitioners. Issues of... Les mer
Katastrofens skrift
Maurice Blanchots (1907–2003) filosofiska verk är förhållandevis okända i Sverige, trots att ett flertal kända franska filosofer har tagit... Les mer
Vittnet
Det sägs att en människa bara kan vittna med blo det eller med ordet. I det första fallet är vittnet den som går i döden för sin sanning.... Les mer
Välståndskriget
Vi har fötts in i en värld som snart inte kommer att finnas längre, hävdar Gabor Steingart. Länder som vi i går räknade till tredje världen... Les mer
Den moraliska synpunkten
I de senaste decenniernas moralfilosofiska diskussion har Jürgen Habermas s.k. diskursetik spelat en central roll. Denna bok innehåller hans... Les mer
En liten världshistoria
Ernst Gombrich (1909�2001) är mest känd för sin Konstens historia. Hans första bok var emellertid en världshistoria för »unga läsare», som... Les mer
Heligt och profant
Mircea Eliades lilla bok Det heliga och det profana (1957) är en religions-vetenskaplig klassiker. Den är en populariserad sammanfattning av hans... Les mer
Konsumtionsliv
Zygmunt Bauman har under årtionden energiskt utforskat olika sidor av vår samtids sociala och kulturella liv, som han karakteriserar som... Les mer
Om våld
Hannah Arendt var en av det förra århundradets centrala politiska tänkare. Om våld, som utkom 1969, består av tre essäer. Mot bakgrund av... Les mer
Varför inte döda dem allihop?
»Det är när de konfliktdämpande mekanismerna bryter samman, eller när nya situationer uppstår och nya mekanismer inte hinner utvecklas, som det... Les mer
Bob Dylan
Ingen annan har präglat rockmusikens och låtskrivandets utveckling lika varaktigt och under så lång tid som Bob Dylan. Av vitt skilda traditioner... Les mer
Konvergenskulturen
Välkommen till konvergenskulturen! Här möts och korsas nya och gamla medier, här kolliderar gräsrotsentusiaster och de stora mediebolagen, med... Les mer
Drama för lärande och insikt
Gavin Bolton och Dorothy Heathcote har under 40 år fungerat som ett dramapedagogiskt radarpar. Hon har varit inspiratören, han uttolkaren som har... Les mer
Maktens ansikten
Vi talar om makt i en rad olika sammanhang. För det mesta vet vi, eller tror vi oss veta, exakt vad vi menar. I vardagslivet såväl som i... Les mer
Fungerande globalisering
Joseph E. Stiglitz, nobelpristagare i ekonomi, diskuterar i den här boken vad som kan göras för att globaliseringen ska fungera, för att den ska... Les mer
Periferin i centrum
Denna bok är resultatet av ett samarbete mellan arkitekter och sociologer. Den handlar om de offentliga rummen i städernas periferi. Boken sätter... Les mer
Rabelais och skrattets historia
Michail Bachtins Rabelais och skrattets historia är en undersökning av »den folkliga skrattkulturens» historia. I centrum för Bachtins... Les mer
Tankar om imitationen av de grekiska verken inom måleriet och skulpturen
Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) initierade med sin skrift Tankar om imitationen av de grekiska verken inom måleriet och skulpturen (1755)... Les mer