Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Bildningens förvandlingar
Bildning förknippas både med en process och ett mål. Betoningen kan ligga på processen, att man »bildas», eller på målet, det resultat som... Les mer
Mellan naturalism och religion. Filosofiska uppsatser.
Som ingen annan av de stora systematiska tänkarna i vår tid har Jürgen Habermas genom decennier ständigt tagit ställning i brännande frågor i... Les mer
Genustrubbel
När Gender Trouble kom ut 1990 slog den ner som en bomb i feministkretsar. Sedan dess har Judith Butler kommit att bli den mest uppmärksammade... Les mer
Utbildning och kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet.
Att utbildning alltid innebär någon form av kommunikation är uppenbart, men lika uppenbart är att kommunikation kan vara mer eller mindre... Les mer
Flytande rädsla
Moderniteten skulle bli det stora språnget framåt, in i en värld befriad från ett blint och outgrundligt öde. Men än idag har vi inte kontroll... Les mer
Rätten till rättfärdigande
Vad är vi skyldiga varandra som medlemmar av ett samhälle, som deltagare i socialt samarbete? Finns det en rättviseidé som kan göra anspråk på... Les mer
Den kreativa klassens framväxt
»Den här boken beskriver framväxten av en ny social klass. Om du är forskare eller ingenjör, arkitekt eller designer, författare, konstnär... Les mer
Resa och skriva
Reseskildringar är lika gamla som litteraturen själv. Odysseus’ reseäventyr bildar ett av våra första stora epos, Dantes resa genom Inferno... Les mer
Sensibilitet och refektion
I denna bok diskuterar Per Nortvedt och Harald Grimen filosofiska och vetenskapsteoretiska frågor som på olika sätt angår vårdprofessionernas... Les mer
Diagnosens makt
Det psykiska lidandet är omfattande i millennieskiftets Sverige. Utbrändhet, stressrelaterat trötthetssyndrom, depression, självskärande,... Les mer
Melankoli: En filosofisk essä
Vi känner till det allihop, även de mest robusta av oss: hur allt vi gör och upplever plötsligt har blivit grått och färglöst; hur alla... Les mer
Det kosmopolitiska Europa. Samhälle och politik under den andra moderniteten
Europa måste tänkas på nytt – det är temat för denna bok. Med Europeiska unionens utvidgning österut, men redan långt tidigare, har en ny... Les mer
Storstadens omvandlingar. Postindustrialism, globalisering och migration. Göteborg och Malmö
Denna bok handlar om de omvandlingar som två storstäder, Göteborg och Malmö, genomgått under de senaste decennierna. Den framhåller tre... Les mer
Kätterska essäer om historiens filosofi
Jan Patocka, född 1907, var elev till Edmund Husserl. Hans livsverk präglas av spänningen mellan en klassisk-europeisk skolning och de dramatiska... Les mer
Lovtal till intet
Genom att återvända till hermeneutikens antika källor på jakt efter dess otänkta utgångspunkter lyckas Sá Cavalcante Schuback i Lovtal till... Les mer
Krig och Film: Perceptionens logistik
När första världskrigets flygare synkroniserade sina kulsprutor med kameror förvandlades verkligheten till en måltavla. Det blev startpunkten... Les mer
Imperier
Den tyske statsvetaren Herfried Münkler vann stor uppmärksamhet med sin bok De nya krigen. Hans nya bok Imperier har också den lovordats av tysk... Les mer
Människonatur och samhällsstruktur. En kritisk introduktion till ekonomisk teori
Rationalitet, jämvikt och effektivitet är tre centrala begrepp i ekonomisk teori. Men vad betyder det egentligen att handla rationellt? När är... Les mer
Identitet och våld: Illusionen om ödet
“Våld skapas”, skriver Amartya Sen, “när skickliga agitatorer tvingar på godtrogna människor enkelspåriga och aggresiva identiteter”. I... Les mer
Munnens socialitet och andra essäer
Johan Asplunds nya essäsamling innehåller texter i skilda ämnen. Där finns essäer om att hälsa och skaka hand, om icke-verbal kommunikation i... Les mer
Profession och existens
Hur tänker, känner och handlar en sjuksköterska i mötet med svårt sjuka patienter? Hur påverkas sjuksköterskan privat och professionellt av... Les mer
Himmelska kroppar
Är kristendomen kroppsföraktande? Enligt Nietzsche är kristendomen i grund och botten nihilistisk, eftersom den förnekar denna vår värld till... Les mer
Staden, våldet och tryggheten. Om social ordning i ett mångkulturellt samhälle
I media rapporteras dagligdags om våldsbrott och den otrygghet det innebär att vistas i stadsrummet. Krav ställs på att skapa ordning och... Les mer
Konstverkets ursprung
Konstverkets ursprung föreligger nu i en nyöversättning av Sven-Olov Wallenstein. Denna text intar en central plats både i Heideggers eget... Les mer