Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Minne, historia, glömska
»Arbetet innefattar tre tematiskt och metodiskt strikt avgränsade delar. Den första, som tar upp minnet och minnesfenomenen, präglas av en... Les mer
Vad rättvisan kräver
På sitt område var han epokbildande, det finns i den moderna politiska filosofin ett före och ett efter A Theory of Justice (1971; sv.... Les mer
Text och existens
Hermeneutiken har sina rötter i de humanistiska vetenskaperna och i texttolkning, men har sedermera också utvecklats till en filosofi om varat och... Les mer
Europa – ett oavslutat äventyr
Samtidsdiagnostikern Zygmunt Bauman vänder i sin nya bok blicken mot Europa och reflekterar över dess framtidsutsikter mot bakgrund av kontinentens... Les mer
Rätten och rättvisan
I centrum för denna bok står den urgamla frågan om förhållandet mellan rätt och moral. Idag som tidigare står två grundpositioner mot... Les mer
Occular Witness
Occular Witness är en undersökning av ljuset och dess fysikaliska egenskaper, som våg, partikel och energimängd. Utifrån dessa utgångspunkter... Les mer
Den kosmopolitiska blicken. Eller
Den europeiska upplysningens idé om ett världsmedborgarskap är inte längre en ren förnuftsidé, hävdar Ulrich Beck. Själva verkligheten har... Les mer
Förtroende
Förtroende är Luhmanns kanske mest tillgängliga skrift. Den är försedd med en utförlig introduktion av Harald Grimen, som ger en vägledning... Les mer
Människans natur och handlingsliv
John Dewey (1859–1952), den amerikanska pragmatismens förgrundsgestalt, före-språkar i Människans natur och handlingsliv (1922) »en moral... Les mer
Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse
»Litteratur spelar en viktig roll i våra liv, ofta utan vår vetskap. Den ger oss förutsättningar att utforska både oss själva och andra, att... Les mer
Vart har alla intellektuella tagit vägen? Stridsskrift mot det begynnande 2000-talets förflackare
»Tyvärr domineras diskussionen om utbildning, konst och kultur av två sidor som båda intar en nedlåtande och antidemokratisk attityd till... Les mer
Manlighetens omvandlingar. Ungdom, sexualitet och kön i heteronormativitetens gränstrakter
På senare år har intresset för det som i Sverige ofta kallas »mansforskning» ökat markant. Manlighetens omvandlingar är ett resultat av detta... Les mer
Världsmedborgaren
Idén om världsmedborgaren framspringer ur drömmen om en mänsklig gemenskap i en och samma värld. Peter Kemp skildrar idéns utveckling från... Les mer
Inledning till estetiken
Hegels Föreläsningar om estetiken utgör ett storslaget försök att tänka samman filosofin, historien och konsten i en enda begreppslig... Les mer
Sex, pengar och makt
Bill Jordan skildrar de förändringar som i dag sker i vad han kallar det kollektiva livet, dvs. i hur vi hänger ihop med varandra, i hur våra... Les mer
Vad är en neger? Negritude, essentialism, strategi
Vad är en neger? är den första svenska studien av »negritude», idén om negerhet. Negrituderörelsen föddes på 1930-talet som ett motstånd... Les mer
Jämlikhet och mångfald
Seyla Benhabib tar i denna bok upp de utmaningar som våra dagars identitetspolitik och kulturkonflikter ställer liberala demokratier inför. Hon... Les mer
Den nya krigen
I denna bok, som vunnit stor uppmärksamhet i Tyskland, undersöker Herfried Münkler de nya former av krig som under de senaste decennierna tycks ha... Les mer
Ekonomisk teori: En introduktion
Ekonomin intar en dominerande plats i våra samhällen. Den handlar om hur resurser används och rikedom skapas, den aktiverar individers och sociala... Les mer
Penelopes väv
I spänningsfältet mellan de poler i vårt tänkande och liv som sedan antiken benämns logos och pathos skapas det politiska och det etiska, hos... Les mer
Om vetenskapens gränser
Om man ser på själva ordet kan man säga att vetenskap är skapat vetande. Vetenskapen är alltså ingen kunskap som ligger fix och färdig där... Les mer
Samhälle under belägring
Att översätta personliga bekymmer till allmänna problem, och omvänt – så lyder C. Wright Mills berömda karakterisering av den... Les mer
Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik.
Det som intresserar Koselleck är inte »tid» som ett abstrakt, logiskt problem, utan »tider», i betydelsen olika, historiskt föränderliga sätt... Les mer
Religionen
Det talas allt oftare om »religionens återkomst». Återkomst från vad? Eller är det alls fråga om en återkomst? Under några dagar träffades... Les mer