Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Berättelse och förnuft
Historievetenskapens uppgift är att på ett systematiskt sätt forma och underbygga sanna och meningsfulla berättelser som människor behöver för... Les mer
Leviathan
Thomas Hobbes huvudverk, Leviathan (1651), föreligger nu i svensk översättning av Eva Backelin. Texten består av fyra böcker och av dem är... Les mer
Striden om sanningen
Från de gamla grekerna till idag har filosofer ihärdigt diskuterat hur begreppet »sanning» skall förstås. Denna antologi består av bidrag till... Les mer
Vecket: Leibniz och barocken
I Vecket: Leibniz och barocken sätter Deleuze Leibniz filosofi i förbindelse med en »barock» estetik, dels som ett historiskt fenomen, men också... Les mer
Mellan det förflutna och framtiden. Åtta övningar i politiskt tänkande
Hannah Arendt (1906 – 1975) var en av det förra århundradets centrala politiska tänkare. I denna essäsamling undersöker hon begreppen... Les mer
Lyrikens liv
”Liksom all annan konst är lyrik ett arbete med form. Ibland är formen given av de yttre eller fasta ramarna, andra gånger skapar dikten sin... Les mer
Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915
”Vort Arbejde maa vi til enhver Tid tage op, som Spørgsmaalene stille sig for os; vi maa blot ikke glemme, at Spørgsmaal saavel som Svar kan... Les mer
Filosofi vid mörkrets hjärta. Wittgenstein, Frazer och vildarna
»En hel mytologi är nerlagd i vårt språk» skriver Ludwig Wittgenstein i sin kritik av James G Frazers Den gyllene grenen. Anmärkningarna om... Les mer
Den radikala fantasin
Den amerikanska filosofen Nancy Fraser har under de senaste decennierna markerat sig som en ledande feministisk politisk teoretiker. Den radikala... Les mer
Den mänskliga naturens framtid. På väg mot en liberal eugenik?
Med Den mänskliga naturens framtid tar Jürgen Habermas på nytt till orda i en aktuell politisk debatt. Det handlar om den genteknologiska... Les mer
Nietzsche och filosofin
Friedrich Nietzsche (1844–1900) har genom sina mångbottnade verk blivit en omstridd filosof, vars betydelse för det moderna tänkandets... Les mer
Kan vi leva tillsammans? Jämlika eller olika
Vi är idag indragna i en dubbel process av globalisering och partikularisering som samtidigt driver oss framåt och isär. Å den ena sidan kan vi... Les mer
Lifestyle, Desire and Politics. Contemporary Identities
Boken består framför allt av bidrag från framträdande brittiska forskare som John Urry, Justin O’Connors, Les Back och Mica Nava plus en... Les mer
En besynnerlig gemenskap
I en studie som varvar teknikhistoria med litterär analys belyser Jonas Ingvarsson i En besynnerlig gemenskap en rad centrala aspekter av... Les mer
Den omstridda globaliseringen
Hur djupt och i vilken utsträckning håller världen på att förändras genom globala krafter och processer, det vill säga genom vad som brukar... Les mer
Pragmatism
Pragmatism, med undertiteln »Ett nytt namn på några gamla tänkesätt», består av åtta föreläsningar som William James höll först i Boston... Les mer
Med framtiden i backspegeln. Blackmetal
Genom hela människans historia har musiken och religionen gått hand i hand. I det nutida västerländska samhället där den etablerade... Les mer
Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturen
Den första delen omfattar ett antal studier som fokuserar på hur ungdomar med olika kön, etniska tillhörigheter och klassbakgrunder formar sin... Les mer
Avhandling i litteraturvetenskap
Avhandling i litteraturvetenskap är en essäsamling som undersöker några av de mest akuta frågorna om hur vi skall förstå litteraturen som... Les mer
Erkännande
Ledmotivet i den tyske filosofen Axel Honneths försök att utveckla en kritisk samhällsteori är just kampen för erkännande som en specifik form... Les mer
Marx spöken
Marx spöken intar en speciell plats i Jacques Derridas filosofiska författarskap. Derrida betraktades länge huvudsakligen som språkfilosof eller... Les mer
Efter Adorno
Filosof? Kompositör? Essäist? Sociolog? Musikteoretiker? Marxist? Modernist? Postmodernist? Elitist? Svår att ringa in, svår att förlika sig... Les mer
Freuds psykoanalys
I detta tredje band av Freuds psykoanalys fortsätter Per Magnus Johansson sin undersökning av Freuds arvtagare i Sverige. Till de sex... Les mer
Genre och genreproblem
Denna bok behandlar genrefrågor på olika litterära och kulturella områden. Utgångspunkt är att genrebegrepp och genretänkande tycks... Les mer