Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Läsningens vetenskap
I Läsningens vetenskap tar Helge Jordheim upp en rad viktiga frågeställningar som rör filologin som ämne och vetenskaplig praxis. Han tecknar... Les mer
Från nytta till rättigheter
Från nytta till rättigheter är en bok om politisk filosofi med utflykter åt olika håll. Den handlar, precis som en stor del av vår politiska... Les mer
Om genus
I denna bok ger R. W. Connell en översikt över och introduktion till genusforskningens centrala frågeställningar. Den utgår från att genus är... Les mer
Urbanitetens omvandlingar. Kultur och identitet i den postindustriella staden
Denna antologi har ambitionen att ge bakgrund åt och reflektioner över olika utvecklingsmönster i den samtida staden. Urbanteori och »urban... Les mer
Hopp i stället för kunskap
Richard Rorty är en av samtidens mest omdiskuterade filosofer. I denna lilla bok, bestående av tre föreläsningar, ger han en tillgänglig och... Les mer
En författning för Europa?
I juni i år framlades ett utkast till EU-författning. Detta ska behandlas av den regeringskonferens som i oktober inleddes i Rom.... Les mer
Randanmärkningar till psykoanalysens etik
Den franske psykoanalytikern Jacques Lacan (1901–1981) har haft en central betydelse för fransk filosofi, framför allt genom de seminarier som... Les mer
Skådespelssamhället
Skådespelssamhället (La Societé du Spectacle) utkom i Paris 1967. Oroligheterna året därpå gjorde boken berömd och den översattes till flera... Les mer
Utveckling som frihet
1999 fick Amartya Sen Nobelpriset i ekonomi för sin forskning i gränslandet mellan ekonomisk teori och moralfilosofi och för sina studier av... Les mer
Kritik av kritiken
Tomas Forsers Kritik av Kritiken är en perspektivrik genomgång av litteraturkritikens former och villkor sådana de möter i dagspressen. Utifrån... Les mer
Sexualitetens historia
När Michel Foucault dog 1984, 57 år gammal, var han en av de mest betydelsefulla och kontroversiella personerna i den intellektuella världen. Med... Les mer
Kvinnors liv och social rättvisa. Ett försvar för universella värden
Den amerikanska filosofen Martha C Nussbaum har vunnit stor uppmärksamhet genom sina arbeten om antikens filosofi, om förhållandet mellan filosofi... Les mer
Jämlikhet
Vid sidan av frihet är jämlikhet en moralisk idé som ligger till grund för demokratiska samhällen. I likhet med frihet är jämlikhet ett... Les mer
Marxistiska äventyr
Marxismen har varit viktig för mig under hela mitt liv, den har alltid varit en del av mig själv, säger Marshall Berman, "och det är... Les mer
Sexualitetens historia
I det andra bandet av Sexualitetens historia behandlar Foucault den grekiska senantiken. De källor han främst bygger på är Xenofon, Platon och... Les mer
Mångkulturalism: kvinnor i kläm
I denna debattbok reser den amerikanska statsvetaren och filosofen Susan Moller Okin en synnerligen aktuell fråga: hur bör demokratiska stater... Les mer
Ras, nation, klass
Hur kan det komma sig att rasismen, ett halvsekel efter nazismens nederlag och fyrtio år efter avkolonialiseringens epok, fortfarande är ett... Les mer
Historicismens elände
Historicismens elände är en klassiker i diskussionen om samhällsvetenskapernas metodologi. Karl Popper (1902–1994), en av förgrundsgestalterna... Les mer
Sexualitetens historia
Epikuréerna och stoikerna utvecklade en levnadskonst som kretsade kring självomsorgen och som ledde till en omdaning av sexualetiken. Äktenskapet... Les mer
Internetgalaxen
Manuel Castells, hyllad för sitt stora arbete om informationsåldern och nätverkssamhället, presenterar i Internetgalaxen en bred analys av... Les mer
Antropologi, samhällsteori och politik. Radikalkonservatism och kritisk teori. Gehlen
Om man betraktar människan som varg, lamm eller blanddjur har konsekvenser för ens syn på samhället och politiken. Omvänt så har uppfattningen... Les mer
Det individualiserade samhället
Zygmunt Bauman har under det senaste decenniet i en rad arbeten analyserat särdragen för det postmoderna tillståndet. Han har skildrat hur det... Les mer
Livets och dödens politik
Den biomedicinska utvecklingen har utlöst kontroverser som angår det mänskliga livets grundvillkor. Fortplantningsmedicin,... Les mer
Kulturens väv
Kulturens väv är en essäsamling om utbildning. Men den begränsar sig inte till utbildning i vanlig bemärkelse – den handlar inte bara om... Les mer