Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Livets och dödens politik
Den biomedicinska utvecklingen har utlöst kontroverser som angår det mänskliga livets grundvillkor. Fortplantningsmedicin,... Les mer
Kulturens väv
Kulturens väv är en essäsamling om utbildning. Men den begränsar sig inte till utbildning i vanlig bemärkelse – den handlar inte bara om... Les mer
Utilitarism
John Stuart Mills Utilitarism är det klassiska försvaret av den etiska teori som hävdar att främjandet av den allmänna lyckan är det första... Les mer
Maskinskrifter
I Friedrich Kittlers essäsamling, som är redigerad av Otto Fischer & Thomas Götselius, framträder oväntade samband mellan Nietzsches aforismer... Les mer
Den postnationella konstellationen
I denna bok diskuterar Jürgen Habermas globaliseringens konsekvenser för nationalstaten och de demokratiska institutionerna, för välfärdsstaten... Les mer
Det virtuella kriget
I modern tid har krig alltid förts för erövring eller försvar av territorier – och i nationens namn. Kosovokriget var av ett annat slag. Det... Les mer
Arbete mellan misär och utopi
Med utgångspunkt i den svindlande snabba minskningen av det för produktionen nödvändiga lönarbetet tecknar André Gorz konturerna av den sociala... Les mer
Gäster och främlingar
Med Gäster och främlingar vill Saskia Sassen sätta in arbetskraftsmigrationen och flyktingströmmarna i Europa i det historiska sammanhang där de... Les mer
Folkens rätt
Med A Theory of Justice, som utkom 1971, initierade John Rawls en omfattande politisk-filosofisk debatt om vad rättvisan kräver av samhällets... Les mer
Den öppna kroppen
Våra kroppar är inte bara ting utan också tecken. Detta är utgångspunkten för Jorun Solheims utforskning av den moderna kropps- och... Les mer
Tänkande och språk
Lev Vygotskij (1896–1934) har spelat en central roll i den moderna pedagogikens och psykologins utveckling. Han verkade under en kort och intensiv... Les mer
En essä om kultur
Vad är kultur? En elegant och förfinad livsstil, Strindberg och Gunnar Ekelöf, att tro på Gud eller Allah? Det är ett svårfångat begrepp,... Les mer
Medierna och moderniteten
Vilken roll spelar medierna i de moderna samhällenas uveckling? Vilka är de sociala effekterna av nya former av kommunikations- och... Les mer
Det goda livet
I alla tider har människor drömt om att leva ett gott liv. Men vad som är ett gott liv har minst sagt varierat under olika epoker och varierar... Les mer
Den sociala världens fenomenologi
Alfred Schütz (1899–1959) räknas som grundläggaren av den fenomenologiska riktningen i modern samhällsvetenskap. I denna antologi har ett antal... Les mer
Ideologins sublima objekt
I Ideologins sublima objekt lägger den slovenske kultur- och samhällskritikern Slavoj Zizek fram de grundläggande begreppen och strategierna för... Les mer
Rättigheternas epok
I Rättigheternas epok har Norberto Bobbio samlat sina viktigaste texter om de mänskliga rättigheterna, som han behandlar från såväl historisk... Les mer
Samhällsteori
Med Samhällsteori vill Alex Callinicos ge en bred introduktion av den klassiska samhällsteoretiska traditionen från upplysningen över bland andra... Les mer
Experimentell fenomenologi
Med denna bok vill Don Ihde introducera det fenomenologiska tänkandet inte genom att tala om fenomenologin utan genom att från början betona... Les mer
Kapitalismens dynamik
I Kapitalismens dynamik sammanfattar den franske historikern Fernand Braudel resultaten av sin mångåriga forskning om kapitalismens framväxt. Han... Les mer
Freud
När Mannonis Freud utkom ansågs den snart av många vara den bästa freudbiografin i det mindre formatet. Den är en enkelt skriven introduktion... Les mer
into thin air
into hin air har sitt ursprung i en installation på Hasselblad Center 1998 och i denna volym är installationen transformerad till siduppslag, där... Les mer
Sammanflätningar
Fenomenologin är en av vår tids mest betydelsefulla och inflytelserika filosofier. Den har resulterat i en rad banbrytande arbeten inom filosofins... Les mer
Risksamhället. På väg mot en annan mordernitet
Ulrichs Becks grundläggande tes är att vi inte bör tänka oss endast en möjlig form av modernitet och modernisering, utan flera olika. Idag är... Les mer