Bøker fra Daidalos

Kun lagervarer
Praktiskt förnuft
Pierre Bourdieu har i denna bok samlat ett antal föreläsningar som genom konkreta exempel redogör för grundtankarna och de centrala begreppen i... Les mer
Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken
I Modernitet och självidentitet diskuterar Anthony Giddens, en av samtidens främsta samhällsteoretiker, förhållandet mellan moderniteten och det... Les mer
Demokrati och utbildning
I Demokrati och utbildning undersöker John Dewey (1859-1952) utbildningens villkor i det moderna och alltmer liberala industrisamhälle som växte... Les mer
Krigarens heder
Under 1990-talet har Michael Ignatieff rest i världens krigszoner, från Bosnien till Västbanken, från Afghanistan till Centralafrika. Krigarens... Les mer
Kapitalism i globaliseringens tid. Styrning av vår tids samhälle
Hur ska det kaos som uppstår till följd av det orealistiska och utopiska projektet att »styra världen som en marknad» hanteras politiskt? Den... Les mer
Älska mig och skriv
I juni 1899 inleds en brevväxling mellan den 38-årige Anton Tjechov och den 29-åriga Olga Knipper. I maj 1901 gifter de sig, men lever under... Les mer
Från Aten till Pompeji
Den norske filosofen Jon Hellesnes umgänge med de filosofiska storheterna saknar den sedvanliga högtidligheten. Från Aten till Pompeji inleds vid... Les mer
En teori om rättvisa
Frågorna om mänskliga rättigheter och om rättvisa är i dag aktuellare än på mycket länge. Ett viktigt bidrag till denna förnyade diskussion... Les mer
Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen
Hur långt räcker de traditionella åtgärderna när det gäller att bekämpa den nya fattigdom som i dag breder ut sig i västvärlden? Finns det... Les mer
Den manliga dominansen
Pierre Bourdieus senaste bok, Den manliga dominansen, handlar om mäns makt över kvinnor. Den innehåller politiska ställningstaganden, men det... Les mer
Tre böcker om själen
Få filosofer har utövat ett sådant inflytande på den västerländska tanketraditionen som Aristoteles. I Om själen, förmodligen tillkommen... Les mer
Andra avhandlingen om styrelseskicket
År 1690 publicerade John Locke sin Two Treaties of Government, i dag en av det filosofiska och politiska tänkandets verkliga klassiker. 308 år... Les mer
Friedrich Nietzsche: en introduktion
Friedrich Nietzsche (1844-1900) har ofta betraktats som motsägelsefull, ja, hans tänkande har definierats som en filosofi om tillvarons... Les mer
Samhällsmoral och politik. Exemplet Helsingborg
De traditionella sociologiska mätmetoderna passar allt sämre för att förstå en snabbt föränderlig social verklighet. I Samhällsmoral och... Les mer
Jürgen Habermas: en introduktion
I centrum för Walter Reese-Schäfers introduktion står Habermas tänkande sedan början på 80-talet, då han fullföljde sin övergång till... Les mer
Den omedvetna civilisationen
John Ralston Sauls Den omedvetna civilisationen är en rasande uppgörelse med ett samhälle i kris, ett samhälle som saknar förmåga att inse... Les mer
Vad innebär globalisering? Missuppfattningar och möjliga politiska svar
Ulrich Becks bok Vad innebär globaliseringen? är en klargörande introduktion till globaliseringsdiskussionen och reder ut dess snårigheter,... Les mer
Mellan det triviala och det outsägliga
Vad är samhällsvetenskaper för något, och vad är humaniora? Vad förenar dem, och vad skiljer dem åt? Hur förhåller de sig till... Les mer
Det anständiga samhället
Ett anständigt samhälle är ett samhälle vars institutioner inte förödmjukar människor. Det är ett på ytan kanske banalt konstaterande, men... Les mer
Doldahavsrullarna
De romerska kejsarna tävlade med sina föregångare om att stifta nya, stora offentliga bibliotek. Alla böcker och bibliotek sorterade under... Les mer
EcstaCity: Ingångar till en ny urbanism
Den norske samhällsdebattören Erling Fossen tar i sin kulturkritik utgångspunkt i staden som kraftcentrum: Det är endast här som det moderna... Les mer
Den svenska sociologins födelse. Historiska samtal med Segerstedt, Pfannenstill, Israel och Dahlström
1947 etablerades sociologi som en självständig akademisk disciplin i Sverige. Sin förhistoria hade sociologin i den praktiska filosofin, som från... Les mer
Fenomenologiska utflykter
I denna bok får läsaren följa med på utflykter till olika vetenskaper som studerar människan och hennes värld. Psykologi, sociologi, pedagogik,... Les mer
Människans villkor. Vita activa
Hannah Arendts bok Människans villkor eller Vita Activa föreligger nu på svenska. Den är ett av vår tids största politisk-filosofiska arbeten.... Les mer
229,-