Bøker fra Det lille Forlag

Kun lagervarer
Afhandling om metoden
Hvor mange gange kan man sige 'cogito, ergo sum' (jeg tænker, altså er jeg) og fortsat blive regnet for en af verdens største tænkere? Den... Les mer
Frygt og bæven
Frygt og bæven (1843) henter sin titel fra et af Paulus´ breve, sin hovedperson fra 1. Mosebog og sin etisk-humane konflikt fra Søren kierkegaard... Les mer
Egentlighedens jargon
Dette er en bog, der kritisk tygger drøv på Heideggers 'Væren og tid' fra 1927 og dette værks forbløffende virkningshistorie, ganske som... Les mer
Dialoger
Platon hører til de klassikere, vi må læse igen og igen - jf. matematikeren A.N. Whiteheads ord om, at den europæiske filosofi i grunden blot... Les mer
Kroppens idéhistorie: En grundbog
Alt har en historie, og kroppen - mennesket som krop - har både en naturhistorie (evolution; biologi, fysiologi etc.), en kulturhistorie... Les mer
Det ene: Udvalgte enneader
Det drilagtige ved Plotin - for en nutidig læser - er, at når han taler alvorligt og indtrængende om gud, så tror vi, at det er den kristne Gud,... Les mer
Prolegomena til enhver fremtidig metafysik, der skal kunne fremtræde som videnskab
Da Immanuel Kant (1724-1804) i 1781 udsendte sin store Kritik af den rene fornuft, var der længe ganske stille omkring hans ellers ambitiøse... Les mer
Forførerens dagbog
Handlingsgangen i denne berømte og berygtede dagbogs- og brevroman bør egentlig ikke refereres, men det kan dog afsløres, at der er tale om en... Les mer
Menneskeligt, alt for menneskeligt
Nietzsche (1844-1900) var som 24-årig blevet professor i klassisk filologi ved universitetet i Basel, og han var på denne tid blevet grebet af... Les mer
Samfundskontrakten
Anslaget i 'Samfundskontrakten' er egentlig negativt, for Rousseau mener, at alt - ALT - siden tidernes morgen er gået ad helvede til: oprindelig... Les mer
Kierkegaards filosofi
Bogen adskiller sig fra samme forfatters Livet forstås baglæns, men må leves forlæns - der jo læser liv og værk kronologisk - ved at fokusere... Les mer
Meditationer over den første filosofi
Alle kender vendingen ’cogito ergo sum’ – måske også den kåde variant: ’coitus ergo sum’ (sådan set lige så sand) – men ikke alle... Les mer
Salg!
Forhandlinger 1972-1990
Deleuze fremstår og præsenteres ofte som en vanskelig og vidtløftig tænker, og helt let at følge i hælene på, så man forstår, hvad der er... Les mer
Mit forhold til hende
Der findes en række berømte (og måske også berygtede) passionshistorier, man kan digte om og fx lave teater om i det uendelige. Det er fint nok,... Les mer
Kroppens fænomenologi
Den fænomenologiske tilgang til verden – en umiddelbar oplevelse af helheder og værenstilstande – kan tage sig meget forskellig ud, især hvis... Les mer
Ordene og tingene
Med 'humanvidenskaberne' tænker Foucault - i en fransk sammenhæng - på alle de videnskaber, der handler om og er optaget af mennesket: foruden... Les mer
Man bør tvivle om alt - og tro på meget
Da denne på én gang pædagogisk anlagte og fagligt solide fremstilling af filosofiens historie fra begyndelsen i det 6. årh. fvt. til de... Les mer
Billedet af Dorian Gray
"Jeg vil være digter, dramatiker. På en eller anden måde vil jeg blive berømt. Og hvis jeg ikke bliver berømt, så berygtet." Sådan... Les mer
Teknik og videnskab som ideologi
Dette er et af Habermas' (f. 1929) tidlige arbejder, holdt sammen af et par store og væsentlige afhandlinger og - ikke mindst - afrundet af hans... Les mer
Kritik af dømmekraften
'Kritik af dømmekraften' er den tredje (og sidste) af Kants store Kritik'er, gennem hvilke han genoptager filosofiens store, antikke temaer om det... Les mer
Mellem ting: Foucaults filosofi
Foucaults forfatterskab er - hvad de værker angår, han selv udgav - ved at være komplet oversat til dansk: 'Vidensarkæologien' følger senere på... Les mer
Antikrist
'Antikrist' består af materiale, Nietzsche havde tiltænkt et større projekt ('Omvurdering af alle værdier'), men i september 1888 opgiver og... Les mer
En teori om retfærdighed
Retfærdighed er et gammelt tema i filosofiens historie - jf. Platons dialog 'Staten' - og ikke uden grund, da samfund og moral, de sociale... Les mer
Kritik af den kyniske fornuft
Sloterdijks monumentale og monstrøse værk er ikke til at slippe, når man først får begyndt. Her er ikke tale om en spidsfindig forkastelse af... Les mer