Verdier i vår tid?

398,-

Tar vi de mest grunnleggende verdiene i vår kultur for gitt i dag? Er de framme i samfunnsdebatten på en måte som folk flest er i stand til å registrere? Er vi opptatt av dem, etterleves de? Verdier i vår tid? er utviklet i samarbeid med Odd Fellow Ordenen i forbindelse med deres 200-årsjubileum. I denne utgivelsen behandler fagfilosofer og skjønnlitterære forfattere verdiene medfølelse, vennskap, takknemlighet, kjærlighet, tilgivelse, respekt, sannhet, toleranse og nøkternhet. Hvilken rolle har de spilt gjennom historien? Og hvilke uttrykk og praksiser ser vi i livene våre i dag? Her er mange tolkninger og mange svar. Samspillet mellom de filosofiske og de skjønnlitterære tekstene viser en unik dynamikk på tvers av sjangere om høyst sentrale temaer. Slik sett er denne boken spesiell.

Bidragsytere: 

Arne Johan Vetlesen
Merethe Lindstrøm
Øyvind Rabbås
Ida Hegazi Høyer
Ole Martin Moen
Selma Lønning Aarø
Laila Stien
Elin Svenneby
Thorvald Steen
Lars Fr. Svendsen
Trude Marstein
Einar Øverenget
Marit Eikemo
Inga Bostad
Gaute Heivoll
Unn Irene Aasdalen
Geir Gulliksen
Henrik Syse