Hegel: En ganske enkel bok om en vanskelig filosof

Den tyske filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel har betydd så mye for vår forståelse av historie, modernitet, frihet og fremskritt at han garantert preger måten du tenker på - kanskje uten at du vet det selv. Hva skjer når Hegels tanker møter vår tid? Det er spørsmålet, når den unge filosofen Sigurd Hverven tar med Hegel på en rundreise i vår samtid. Boka viser at sentrale hegelianske ideer - om frihet, anerkjennelse, historie, fremmedgjøring og kjærlighet - fremdeles er relevante for å forstå brennbare spørsmål i vår egen tid. Samtidig bruker Hverven Hegels tenkning til å kaste lys over fenomener Hegel ikke kjente til, som velferdsstaten, smarttelefoner og feministiske og antirasistiske frigjøringsbevegelser. Hegels tekster er beryktet for å være vanskelige, på grensen til det uforståelige. Men i denne boka blir Hegel forståelig selv for lesere uten store filosofiske forkunnskaper. Med biografiske detaljer fra Hegels liv, kombinert med slående eksempler fra vår tid, gjør Hverven det abstrakte filosofiske stoffet levende. Boka er samtidig en tilgjengelig innføring i Hegels filosofi, og en vidtfavnende aktualisering av denne tyske mestertenkeren.