Teatertidningen 1/2022

Innehåll

  • GLIMTAR AV NÄRVARO Gabriel Itkes-Sznap skriver i sin krönika om författaren Witold Gombrowicz estetiska värld.
  • DE VILL INTE FÖRSKÖNA LIVET Anna Håkansson intervjuar konstkollektivet Konst AB om Stormen och kulturens kommersialisering.
  • DEN TREFALDIGE BERÄTTAREN Sigrid Herrault samtalar med kompositören och dramatikern Erik Gedeon om hans verk.
  • EN FÖRÄNDERLIG TVÅRSÅKERHET Jens Ohlin skriver regidagbok om hans uppsättning av (Macbeth)
  • EN SEKT FÖR TVÅ Birgitta Haglund mejlintervjuar serietecknaren, författaren och dramatikern Henrik Bromander