Är och blir

Kristian Lundberg, född 1966 och tidigare medlem av poetgruppen Malmöligan, talar i denna passionerade långessä om sitt skrivande och om poesins betydelse, i dialog med de poetiska förebilderna och en ogripbar gud.

Nøkkelord: Essay Litteratur Poesi Poetikk Litteraturvitenskap