Ave Vergilius

Thomas Bernhard (1931–89) är en av efterkrigstidens ­viktigaste­ tyskspråkiga författare. Hans egensinniga språkanvändning och svidande kritik av det österrikiska samhällets ovilja att göra upp med sitt förflutna har ständigt gett honom nya läsare. Många av hans romaner och pjäser finns översatta till svenska.

Mot slutet av 60-talet ägnade sig ­Thomas Bernhard i hög grad åt poesin och debuterade 1957 med en diktsamling. Lång­dikten ”Ave Vergilius” tillkom i ­Oxford och i Taormina på Sicilien ett par år senare.

Jan Erik Bornlid svarar för översättningen, Malte Persson för efterordet.

Thomas Bernhard (1931–89) är en av efterkrigstidens viktigaste tyskspråkiga författare. Hans egensinniga språk­användning kombinerad med en svidande kritik av det österrikiska samhällets ovilja att göra upp med sitt förflutna har, främst i romaner och dramatik, sedan 1960-talet gett honom ständigt nya beundrare.