Den fjättrade Prometehus

Den fjättrade Prometheus är en av antikens mest lästa och beundrade tragedier. Prometheus är trickstern, rebellen och kulturhjälten som ger människan elden och möjligheten till ett civiliserat liv. För detta tilltag straffas han av gudarnas nye härskare Zeus genom att fjättras vid en klippa i världens utkant där en örn dagligen livnär sig på hans lever. Prometheus omtanke om människorna och hans grymma straff har inspirerat de mest skilda läsningar, inte minst under romantiken men ännu i dag framstår han som en aktuell och relevant symbolgestalt. Aischylos drama presenteras här i nyöversättning med kommentarer­ av Jan Stolpe och Lars-Håkan Svensson.