Dikter

Den tyskspråkige lyrikern Paul Celan (1920–1970) framstår idag som en av 1900-talets stora modernister. Med sina rötter i den judiska mystiken tolkar hans poesi 1900-talsmänniskans hemlöshet och längtan med ett språk som söker det osägbara.

Dikterna i detta urval är översatta och kommenterade av Lars-Inge Nilsson.

Nøkkelord: Poesi Oversettelse Gjendiktning