Dikter II

”Jag talar ju om dikten som inte finns! Den absoluta dikten – nej, den finns förvisso inte, den kan inte finnas! Men den finns väl, med varje verklig dikt, med den mest anspråkslösa dikt, denna oavvisliga fråga, detta oerhörda anspråk.”

Dikter II kompletterar Lars-Inge Nilssons första stora urval av Paul Celans dikter, men är också en självständig introduktion till ett av de största lyriska författarskapen i Europa efter kriget.

Nøkkelord: Poesi Oversettelse Gjendiktning