En vitglödande ordmetall: Reflexioner över Vilhelm Ekelunds *Dithyramber i aftonglans* och *Concordia animi*

Trettio år före Barthes förklarar Ekelund att "Ordet är öppet".

Roland Lysell, framstående litteraturforskare, lade 1983 fram avhandlingen Erik Lindegrens imaginära universum och är stadig medarbetare i tidskriften Kris. Detta föredrag hölls vid Vilhelm Ekleundsamfundets årsmöte i oktober 1986. Lysell har tidigare skrivit om Ekelund i Ord & Bild nr 4/80.

Nøkkelord: Essay Litteratur Litteraturvitenskap