Främlingen går sin väg

Huchel är en av den moderna tyska poesins viktigaste gestalter. Hans dikter speglar samtidens uppslitande historia, undersöker landskapen, språket och minnena. Översättning och inledning ved Lars-Inge Nilsson.

Nøkkelord: Poesi Oversettelse Gjendiktning

Av samme forfatter: