Från kejsarhovet och tavernan

Vem var han, medeltidens störste profane latinskald – den hemlighetsfulle vaganten och ”ärkepoeten”, Archipoeta? I hans 877 bevarade rader, här för första gången på svenska, möter vi honom: hostande och fattig men med livsglädje, kvinnotycke och törst värdiga en François Villon. Med finess och ironi bakom de snillrikt rimmade stroferna ber han sin välgörare Ärkekanslern om nåd och bröd. Den latinska originaltexten återges parallellt. För den svenska tolkningen, noterna och efterskriften svarar Sven Collberg, översättare, författare och lärare i latin m m. Han har tidigare översatt bl a Baudelaire och Petronius, och tolkade 1989 den irländska medeltidsdikten Hisperica Famina (med Bengt Anderberg).