Kristenheten eller Europa / Hymner till natten

Romantikens store förgrundsgestalt. Här ingår den visionära essän ”Kristenheten eller Europa”, översatt av Percival, och diktsviten ”Hymner till natten” i översättning av Sven Christer Swahn. Kommenterande texter av översättarna.