Monoceros

I diktsamlingen Monoceros samsas dåsiga höstflugor med jaktfalkar och agraffer. Jonas Ellerström låter de vardagliga betraktelserna löpa fritt bredvid de minst sagt ovanliga. Diktjaget rör sig rastlöst mellan Värnanäs och Ramallah, i tid och rum, mellan verklighet och fantasi – men kanske söker han bara efter ett hem? Mitt i oron anas alltid lyckan – den manifestar sig i en glädje över tillvarons detaljer: det välbekanta hotellrummet, gärdsmygens sång utanför fönstret eller perfektionen i ett schackdrag.

Jonas Ellerström är författare, översättare och förläggare. Han har senast utgivit Under tidens yta. En annorlunda svensk poesihistoria (ellerströms, 2014) och Hemlängtan ur världen. Essäer om poesi (Ariel, 2015). Han medverkar regelbundet i Lyrikvännen och har översatt poesi av bl a Arthur Rimbaud, T S Eliot, William Blake, Richard Brautigan, Sylvia Plath, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood och Janet Frame.