Motståndets akustik

När språket i Peter Weiss litterära verk kommer till korta höjs ljudvolymen. Spår av ljud och oljud genomkorsar författarens tvåspråkiga, konstnärligt mångfacetterade verk, som åkallar historiens tystade röster och formar en reflektion över vad det innebär att ha, men också att berövas sitt språk.

Markus Huss undersöker i Motståndets akustik Peter Weiss plågade förhållande till det tyska språket mot bakgrund av andra världskriget och litteraturestetiska diskussioner förda i det ockuperade Tyskland efter krigsslutet 1945. I fokus för studien står främst Peter Weiss litterära texter men också filmer och collage tillkomna under åren 1946–1960.

Motståndets akustik är Markus Huss doktorsavhandling.