Sir, Ingens fiende

Som en av förra århundradets riktigt stora poeter tornar han upp sig, Wystan Hugh Auden (1907–1973), och han gör det som en apart blandning av excentriker och parnassist, väl medveten om att han tillerkänts gycklarens särskilda privilegier:han kan vara vimsigt frånvarande vid vissa tillfällen och en briljant retoriker vid andra. Redan efter debuten 1930 blev han sin generations försångare och engagerade sig kraftfullt mot nazismen och högerkrafterna i det spanska inbördeskriget. När han vid andra världskrigets utbrott emigrerade till USA fick hans poesi emellertid en mörkare och mer religionsbekännande inriktning. Att W H Auden utkommit så sparsamt på svenska får tillskrivas hans extrema formbundenhet. Sven Collberg har gjort dessa tolkningar, och för inledningen svarar Håkan Bravinger.

Nøkkelord: Poesi Oversettelse Gjendiktning