Sken

Siestans tysta självrannsakan, ett samtal om döden, en kejsarbyst i marmor, en ensam resenär på en tom järnvägsstation – detta är en klarsynt och vemodig diktsamling, genomströmmad av romerskt ljus.