Under tidens yta. En annorlunda svensk poesihistoria

Litteraturhistorien är ett grovmaskigt nät. Lexikon och läroböcker fångar bara upp ett par namn ur varje ­författargeneration. Men utan bredd skulle ingen höjd existera. I Under ­tidens yta lyfter Jonas Ellerström fram ett sjuttiotal okända diktsam­lingar från 1900-talet som visar den svenska ­poesins förbluffande variation och rikedom.