Att tala om kärlek vid avgrundens rand

Detta är en bok full av hopp. Alla drabbas vi någon gång av ett trauma i livet, kanske en svår barndom, en uppslitande skilsmässa eller en olycka. Men i stället för att styras av vår smärta kan vi växa som människor när vi tar itu med problemen och skapar oss ett nytt liv. I sina banbrytande arbeten om återhämtningsprocessen har Boris Cyrulnik lagt grunden till en ny förståelse av oss själva och vårt förflutna. Han visar hur vi alla har förändrats av vårt trauma, men att vi kan välja mellan att underkasta oss det som om det vore ett öde, eller att bryta oss fria och återvända till livet. Lösningen ligger i att använda oss av vår smärta och ge den en mening. Våra minnen må forma oss, men vi kan också forma våra minnen.

»Den första kärleken är en andra chans«, skriver Cyrulnik. När vi möter en partner eller får egna barn inleds återhämtningsprocessen genom att våra livshistorier och vår självsyn modifieras i mötet med den andre, ja, bokstavligen talat skrivs om. När vi sätter ord på vårt trauma väljer vi livet igen. Cyrulnik visar att resan från skada till hopp kanske inte är så lätt, men att vi måste göra den för att överleva. Till syvende och sist är denna bok en hyllning till den läkande kraft som finns i kärleken.