Dikter & porträtt

Poeten, essäisten och dramatikern Else Lasker-Schüler (1869–1945), en av de främsta företrädarna för den tyska expressionismen, introduceras med ett rikt urval dikter och essäer i svensk översättning av Peter Handberg, i en tvåspråkig utgåva.

Else Lasker-Schüler är i dag en del av den tyska litterära kanon, men väckte motstridiga känslor hos sin samtid. Omgiven av bohemer på kaféerna i Weimarrepublikens Berlin speglade hon sin tid med säregen intensitet. Gottfried Benn betraktade henne som »den största lyriker Tyskland någonsin haft« och Karl Kraus menade att hon var »det moderna Tysklands starkaste och mest okuvliga lyriska fenomen«. Franz Kafka å sin sida tålde inte den överhettade kärlekslyriken som är ett av Lasker-Schülers kännetecken, och nationalsocialisterna kallade hennes verk entartet, urartat.

Den tysk-judiska poeten flydde hemlandet 1933 och slutade sina dagar i Jerusalem efter flera smärtsamma år i exil. I dag verkar Else Lasker-Schüler-sällskapet bland annat för förföljda författarnas rättigheter.

Nøkkelord: Poesi Oversettelse Gjendiktning Essay