Akselerasjon

Dagens kapitalisme blir stadig mer abstrakt. Hvordan kan vi forstå de hyperdynamiske bevegelsene som finner sted i finansmarkedene og teknologisektoren? Og enda viktigere: Hvem kontrollerer disse bevegelsene, støtene og strømmene? Hvordan kan et alternativt politisk subjekt se ut i denne situasjonen?  Selv om den kognitive kapitalismen langt på vei allerede har erobret livsverdenen, kan og må vi forsøke ikke bare å følge med på den epistemiske akselerasjonen, men også komme den i forkjøpet. Denne boka samler en rekke bidrag som alle leter etter mulige svar og strategier innenfor rammen av en akselerasjonistisk tenkning. 

I motsetning til mye tradisjonell venstreorientert tenkning har akselerasjonistene et positivt forhold til teknologien og samtiden. De mener at en relevant samfunnskritikk må være på høyde med utviklingen innenfor vitenskap, teknologi og medier. Kanskje må venstresiden ta inn over seg den akselererte verdenen med dens dynamikk og kunnskapsformer, hvis den skal klare å navigere på nye måter. Den bestående infrastrukturen er ikke et angrepsmål for reaksjonære maskinstormere, men et springbrett til en postkapitalistisk verden.

Med bidrag av Armen Avanessian, Franco Berardi, Nick Land, Patricia McCormack, Benjamin Noys, Matteo Pasquinelli, Nick Srnicek og Alex Williams. Redigert av Armen Avanessian, med etterord av Ørjan Steiro Mortensen.

Armen Avanessian (født 1973) er en østerriksk filosof og politisk teoretiker. Han har utgitt en rekke bøker og antologier hvor han innfører nye teoretiske konstellasjoner og begrepslige nyskapninger, som spekulativ realisme, akselerasjonisme, xenofeminisme, etnofuturisme, spekulativ poetikk og metanoia. Avanessian forsøker å fornye den spekulative tradisjonen i filosofien og gjøre den relevant for vår tid. 

 

«Akselerasjon» er den andre boka i futurum-serien. Redaktør for serien er filosof og forfatter Anders Dunker. Futurum presenterer uredde filosofiske forsøk på å gripe inn i de forestillingene vi har om framtiden, med sikte på å forandre samtiden og åpne nye historiske muligheter. 

Utkommer 9. mars 2021

  Armen Avanessian (red.): Akselerasjon
 • Forlag: Existenz Forlag
 • Utgivelsesår: 2021
 • Kategori: Filosofi
 • Originaltittel: Akzeleration
 • Oversetter: Anders Dunker
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • ISBN: 9788269190922
 • Innbinding: