Everything I have ever written

Everything I have ever written er en reproduksjon av et A4 ark hvor Øystein Wyller Odden ved hjelp av skrivemaskin har skrevet om igjen alt han noensinne har skrevet. Arbeidet er Wyller Oddens avgangsprosjekt ved kunstakademiet i Oslo.