Fliret og mørket: Tanker om ting

«Tanker om ting er også tanker om tid», sier Elin Seip. Seip arbeider i satirens form og har som flyktning i eget land et virke som tar i bruk undring så vel som aksjonistiske språkhandlinger. Seip skriver seg inn i vår verden gjennom visuelle arbeider og tekster samlet i en «Pamflett» som er redigert av Kristian Øverland Dahl.

Nøkkelord: Prosa Kunst