Greetings from Moss

På oppdrag fra Feil forlag har de tre kunstnerne Josefine Lyche, Lars Brekke og Maria Willassen laget hvert sitt postkort fra Moss. De tre postkortene er deres gave til House of Foundation i anledning åpningen av huset.

Postkortet tar utgangspunkt i et funnet flyfoto fra 1970, men tilfører en noe uventet sanseopplevelse: Hvis du skraper på postkortet innenfor feltet med grønn skog, Får du fram en frisk lukt av gran.

Nøkkelord: Kunst Postkort

Andre kunder kjøpte også: