Arena #1/2013

Tidskriften för en radikal samhällsdebatt och kultursyn. I Arena hittar man de initierade intervjuerna och de välskrivna artiklarna. Arena är den breda och oumbärliga politiska tidskriften från en obunden och radikal position.

INNEHÅLL: Historieätarna: Per Svensson rapporterar om striden om varumärket ”Nordiska modellen • ”Porträtt: Per Schlingmann. Lars Berge skildrar framväxten av en ny makthavarklass: Politikerna från Solsidan • The End of Men Mona Masri om feministisk fördumning • Så är kulturradikalen 2013. Per Wirtén om ett begrepp som alla älskar men få kan definiera • Jag flyr till våldet Bodil Malmsten om tv-serier • Vill ni ha det som i DDR eller? Tiina Rosenberg rapporterar om tysk feminism • Är du anställningsbar, lilla vän? Nina Björk om en riktning för politiken • Det vita vansinnet Moa Matthis om hur den vita människan tror sig veta vad de som inte tillhör den utvalda skaran tänker, erfar och önskar • Vad är bildning? Kulturradikalen och den kulturkonservative Henrik Berggren utkämpar en inbördes strid. • Liberalerna och rasismen Lawen Mohtadi recenserar Adam Cwejmans bok ”Välviljans rasism” • Inte nätet som gör hatet Kajsa Ekis Ekman recenserar Lisa Bjurwalds ”Skrivbordskrigarna” Så blir 2013 2012 var Strindbergåret. Så blir 2013 i serietecknaren Nanna Johanssons versio