Bøker fra Föreningen Astra Nova

Kun lagervarer
Astra Nova 2/14
Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp,... > Les mer
Astra nova 1/2013
Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp,... > Les mer
2/2013
Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp,... > Les mer
Astra Nova 4/13
Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp,... > Les mer
Astra Nova 3/2013
Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp,... > Les mer
4:2012, ASTRA
Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp,... > Les mer
Astra Nova 2012:2-3
Ledare: Astra Nova-ett exempel på överlevnad • Elisabeth Rehn: Kvinnor i Afrika har framtidstro • Novell: Celia Hillo: Fondue • Robin... > Les mer
Astra Nova 1/2012 - Maktens hus
Ledare: Fusioner skapar maktkoncentration • Karmela Belinki: Fru premiärlöjtnant • De finlandssvenska fonderna är en maktfaktor. Karmela... > Les mer
Astra Nova 1-2/2011
INFORMERAR, INSPIRERAR, INFLUERAR 84-åriga Astra Nova talar och skriver med kvinnor, alla kategorier, och med många upplysta män. Hon samtalar om... > Les mer
Astra Nova 2/2009: Astra Nova 90 år
Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp,... > Les mer
Astra Nova 1/2009
Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp,... > Les mer
Astra Nova 5-6/2008: Kvinnohistoria
Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp,... > Les mer
Astra Nova 4/2008 – Hav & land
Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp,... > Les mer