Vildgræs ved Flodlejet

Med Vildgræs ved flodlejet introducerer Forlaget Arena, for første gang, den fremtrædende japanske digter Hiromi Ito i dansk oversættelse. Ito (f. 1955) er en af Japans vigtigste og mest radikale forfattere. I 1978 vakte hendes traditionsomstyrtende debut skandale i hjemlandet. Særligt berømt er digtet ”Killing Kanoko” fra Teritori ron 2 (Om territoriet 2, 1987) hvor Ito beskriver en fødselsdepression, et digt som også for en nutidig læser virker radikalt både i form og indhold. Forfatterskabet kredser om temaer som graviditet, kvindekrop, vold, sex, familiens kvindelige genealogi (datter-mor-mormor), Japans patriarkalske kultur, sprog, migration og eksil. Ito er blevet kaldt en shamanistisk digter: I teksterne er sprogets performative potentiale altid af afgørende betydning og besværgelsen fungerer et slags digterisk grundprincip i forfatterskabet: en stemme synger om regnen og det begynder at regne. Som Olga Ravn og Johanne Lykke Holm skriver i sit efterord: ”Ito er poeten som medium, formidler, en okkult maskine, der låner sin krop og stemme, sin skrift til det, der ellers ikke skriver bøger: Hundene, babyerne, planterne.” I slutningen af 1990erne flyttede Hiromi Ito til USA, noget som havde store konsekvenser for hendes skrift. I dag bor Ito i Tokyo, hvor hun underviser på Waseda universitetet. Hiromi Itos bøger er oversat til bl.a. engelsk, svensk, norsk og overalt har hendes bøger vakt debat og opmærksomhed. Vildgræs ved flodlejet er et hovedværk i Hiromi Itos digteriske produktion; det er en voldsomt performativ og shamanistisk bog der konstruerer et tekstrum, hvor planter og mennesker, levende og døde, mødre og hunde filtres sammen. Det er en stærk, mytologisk eksilfortælling om en mors rejse med sine to børn på tværs af verden, holdt i et sprog der er ligeså grænseoverskridende som det er overraskende konkret og jordnært. Vildgræs ved flodlejet vil ikke bare introducere Hiromi Itos forfatterskab til danske læsere, men også udfordre, hvordan vi tænker og forstår poesien og ikke mindst poesiens performative sider på dansk. Annette Thorsen Vilslev er oversætter fra japansk og engelsk. Hun er desuden mag. art. i litteraturvidenskab og arbejder som ekstern lektor ved Institut for Kunst og kulturstudier KU. Hun forsker i japansk litteratur og har udgivet adskillelige artikler om emnet.