Klippe, lime, kopiere – teori

Klippe, lime, kopiere – teori består av tekster skrevet av de franske teoretikerne og poetene Christophe Hanna, Jean-René Etienne, Olivier Quintyn og Franck Leibovici. I tillegg inneholder boken bidrag av Jonas (J) Magnusson og antologiens redaktør.

Fra innledningen: "[E]n av denne bokens hypoteser er at poesien [...] er i stand til å frembringe virkninger også på områder der den tidligere ble betraktet som irrelevant. Ettersom sannhet og verdier i et demokratisk samfunn er et felles anliggende, kan ikke poesien nøye seg med bare å vekke en lett gjenkjennelig poetisk følelse. Å godta en slik funksjon ville være det samme som å bekrefte kunstens isolasjonisme og å erklære poesien for politisk umyndig."

Andre kunder kjøpte også: