Tractatus Philosophico-Poeticus

Signe Gjessings digt Tractatus Philosophico-Poeticus er en genskrivning af Ludwig Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus fra 1922.

Wittgensteins Tractatus er en undersøgelse af sprogets grænser og et forsøg at definere forholdet mellem sproget og virkeligheden. Mens Wittgenstein, i et forsøg på at skabe et rent logisk sprog, ønskede at forene logik og filosofi, ønsker Gjessing i sit digt at forene filosofi og poesi.

Gjessing vil i sit digt skabe poetiske udsagn, som samtidig ejer filosofiens logiske konsistens. I digtet genbruger hun Wittgensteins system, hvor sætningerne er underinddelt hinanden matematisk:

Verden ser sig for, opstår så, smuk.

1

Her er verden.

1.01

Virkeligheden smutter lige igennem her.

1.011

Andre kunder kjøpte også: