Signatura rerum. Om metoden

Signatura rerum er Giorgio Agambens metodebog og aldeles uomgængelig, hvis man vil forstå hans tænkning. Bogen indledes og er oversat af Søren Gosvig Olesen.

Bogen er Agambens overvejelser over egen metode, skrevet efter adskillige prøver på denne – ganske som Vidensarkæologien var det for Foucault, som er den forfatter, Agamben kommenterer hele vejen igennem. Men ud over arkæologien er der også kommentarer til og studier i paradigmet, den hermeneutiske cirkel, analogien, dialektikken og »urfænomenet«.

Det er en bog, hvor man vil se Agamben vedgå sin gæld til tyske og franske læremestre, samt til traditionen, og hvor man kan se ham gradvis komme i besiddelse af sine arbejdsredskaber. En polemisk brod stikker frem i Agambens forsøg på afklaring af de »arkæologiske« modellers ontologi; dér taler han de nutidige humanvidenskabers primitive kopiering af neurovidenskaberne midt imod.

Giorgio Agamben (f. 1942) er en af vor tids mest markante og kontroversielle filosoffer. Hans tænkning er inspireret af bl.a. Heidegger, Benjamin, Nietzsche, Aristoteles, Marx og Derrida. For Agamben hænger sprog, litteratur, metafysik, politik og etik nøje sammen.

Søren Gosvig Olesen (f. 1956), filosof, oversætter og forfatter. Han er dr.phil.habil fra Université de Nice og lektor i filosofi ved Københavns Universitet.

Anmeldelser

»Overraskende vinkler, der giver afsæt til nye tankespring ... Agamben skriver, med henvisning til Walther Benjamin, at det kun er legitimt at fremsætte en lære i form af en fortolkning. Man kan ikke filosofere, som om man er den første. Tænkning bliver tværtimod til i en stadig udveksling med traditionen. Er fortolkeren tilstrækkelig dygtig og heldig, så indtræffer det lykkelige øjeblik, hvor den videre færd bliver for fortolkerens egen regning ... De enkelte kapitler er ofte bygget op omkring mange, lange citater fra enormt forskelligartede kilder. De sammenholdes, udlægges, diskuteres, og de oplyser hinanden fra nye, overraskende vinkler, der giver afsæt til nye tankespring for egen regning.«

Dansk Filosofisk Selskab, Filosofiske Anmeldelser, nr. 2, 2018

»Prisværdig og tankevækkende ... Agambens evne til at drive tænkningen ud i den menneskelige fatteevnes vanskeligste områder er prisværdig og i ordets bedste forstand tankevækkende … I dansk oversættelse ved Søren Gosvig Olesen udkom sidste år to af de bøger, der definerer nøglebegreberne i Agambens politiske filosofi, og nu kan vi takket være Olesen på dansk også læse den bog fra 2008 af Agamben, der udfolder hans syn på betingelserne for skabelse af humanistisk viden … Projektet er at vikle os ud af traditionens begrænsende begreber og pege på de grundaspekter af de uendeligt komplicerede relationer mellem subjekt, omverden, erkendelse og tid, som mennesker har så svært ved at forstå.«

Information, 10. december 2016

 

 

  Giorgio Agamben: Signatura rerum. Om metoden
 • Forlag: Forlaget Wunderbuch
 • Utgivelsesår: 2016
 • Kategori: Filosofi
 • Originaltittel: Signatura rerum. Sul metodo
 • Oversetter: Søren Gosvig Olesen
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 154
 • ISBN: 9788799886141
 • Innbinding: Innbundet