Brev, essäer, noveller

Teckningar och grafiska blad av Bruno Schulz

Med förord av Emi-Simone Zawall

Den polsk-judiske författaren Bruno Schulz (1892–1942) tillbringade hela sitt liv i den polska provinsstaden Drohobycz. Där skrev han de två märkliga prosasamlingarna Kanelbutikerna och Sanatoriet Timglaset som idag räknas bland den europeiska litterära modernismens främsta verk. I denna bok föreligger för första gången på svenska 140 av Schulz personliga brev och ett urval av hans essäer och noveller. Tillsammans med en rad teckningar och grafiska blad ur hans konstnärliga produktion ges läsaren en bild av en ensam och säregen människa som inte kunde komma till sin rätt på något annat sätt än i konstens och litteraturens värld.

”Schulz var en av det polska mellankrigsavantgardets främsta författare, en prosakonstnär av rang som med en djärv, helt unik gestaltskapande förmåga lyckades få de barndomsminnen han bar inom sig och vårdade att träda fram i mytens fulla skepnad.[…] För den som vill skaffa sig en bild av författaren Bruno Schulz som han verkligen var, bortom de litet ensidiga föreställningar som råder om honom, har Glänta givit ut en omfångsrik samling ’Brev, essäer, noveller’ i urval och översättning av Emi-Simone Zawall.” Steve Sem-Sandberg i DN

”[Emi-Simone Zawalls] viga översättning kompletteras av ett givande förord och presentationer av Schulz samtida. Breven har, som Zawall skriver, 'hittats ­utströdda över golv, nedtrampade av soldatstövlar, eller gömda på vindar och arkiv'. De flesta av Schulz adressater är okända här, men tack vare Zawalls notiser ger volymen ett levande porträtt av honom som person, hans krets och tiden, som är 30-talets ominösa uppmarsch mot andra världskriget. Schulz är värd en central position i mellankrigstidens fruktbara mylla, tillsammans med namn som Freud, Kafka, Musil, Einstein, Rilke, Werfel, Tucholsky (många var judar).” Agneta Pleijel i SvD