Guds återkomst: En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi

Sedan slutet av 1800-talet har det upprepats gång efter annan: Gud är död! Världen och människan står utan mening och mål, utlämnade åt sin egen intighet. Intet – nihil – tar Guds plats, nihilismen är det gryende 1900-talets religion och frågan om livets mening reduceras till ett rent semantiskt spörsmål. Nietzsche avslöjade att Gud inom den västerländska traditionen reducerats till en abstrakt, osinnlig avgud. Han dödförklarar en Gud som av filosofin förvandlats till en blott begreppslig idol. Men nu har Gud återvänt till filosofin – genom tänkare som Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida och Jean-Luc Marion. Som hemsökelse eller frälsning har Gud åter tagit plats som ett av samtidens centrala filosofem. Guds återkomst berättar hur det gick till.

Jayne Svenungsson är född 1973 och disputerade i systematisk teologi vid Lunds Universitet 2002. Hon arbetar som lektor i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan, Stockholm.