Postkristen teologi

Vad innebär det att samhället befinner sig i ett postkristet tillstånd? Handlar det om kristendomens marginalisering i en sekulär offentlighet? Syftar det på statskyrkans försvinnande eller rent av på religionens återkomst? Såväl modernitet som post-modernitet innebar stora utmaningar för den västeuropeiska teologin. Det kan vara lockande att se den postkristna situationen som slutet för teologin, vilken snarare, hävdas det ofta, borde ersättas av en religiöst neutral eller medvetet pluralistisk religionsvetenskap. Mattias Martinson driver en annan tes. Just eftersom teologin erbjuder en speciell möjlighet att tänka de komplexa relationerna mellan kristen och sekulär kultur är den mer aktuell än någonsin. Men det handlar inte om ett brott med den traditionella teologin, utan om en radikal omvärdering av dess lojalitet med det egna kristna arvet. Genom att betona sin traditionella kristna identitet kan teologin återfinna sig själv mitt i den postmodernitet som inte längre är självklart kristen. Den kan bli en experimentell teologi.

Mattias Martinson, född 1970, är docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning och arbetar vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Han har bland annat publicerat böcker om Theodor W Adorno – ur såväl filosofiskt som teologiskt perspektiv – samt introduktioner till den systematiska teologin.

Boken ingår i som nr 7 i skriftserien Logos • Pathos som redigeras av Mats Rosengren och Ola Sigurdson.