Bøker fra Glänta

Kun lagervarer
Att tänka i skisser
Hur tänker vi? Gör vi det främst med begrepp eller i bilder? I en rad essäer vidgar Cavalcante Schuback utrymmet mellan bildens fiktioner och... Les mer
Glänta 2/2011
Glänta är en tidskrift som, ofta tematiskt, arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst;... > Les mer
Glänta 1.11: Klassifikation
Kommer streckkodsläsaren att besegra Linné? Hur sorterar man monster? Varför åtala en papegoja för kontrarevolutionär verksamhet? Vilket folk... Les mer
Glänta 1/2011: Klassifikation
Glänta är en tidskrift som, ofta tematiskt, arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst;... > Les mer
Salg!
Till det omöjligas konst
Till det omöjligas konst rymmer åtta essäer om litteraturens och konstens relation till det som inte låter sig fångas i en språklig eller... Les mer
Nietzsche: Kropp, konst, kunskap
På vilket sätt är Nietzsche relevant för oss idag? Efter sin hyllade bok om Spinoza går Fredrika Spindler i Nietzsche: Kropp, konst, kunskap i... Les mer
Glänta 1/2010: Vapen
Det borde inte finnas några vapen; vapen är oumbärliga. Begränsande konventioner och deklarationer produceras i samma takt som svensk vapenexport... > Les mer
Göra ont: Litterär metafysik
”Don’t be evil” säger Google; Josef Fritzl är ”ondskan personifierad” påstår Nationalencyklopedin – begreppet ondska har fått en... Les mer
Själens medium
I Själens medium behandlar litteraturhistorikern, redaktören och DN-kritikern Thomas Götselius det svindlande ögonblick när den tryckta boken... Les mer
Salg!
Göteborg utforskat
Med en av norra Europas största hamnar blev Göteborg tidigt en betydelsefull industristad. Idag, efter varvsnedläggningar och i skuggan av... Les mer
170,-
Salg!
En kulturutredning
En av kulturutredningens avhoppade sekreterare presenterar här en egen kulturutredning, i den officiella utredningens skugga. David Karlssons bok... Les mer
127,-
Salg!
Hemliga städer
Hemliga städer är en essä om underjordiskt liv, flyktingläger, rymdbaser, atombyar och hemliga sällskap. Men framför allt handlar den om... Les mer
138,-
Scorebysundshistorier
Mitt på Grönlands ostkust ligger Scoresbysund. Platsen koloniserades 1924 av en handfull danskar och befolkades med 100 grönlänningar från... Les mer
Glänta 2/2010
Glänta är en tidskrift som, ofta tematiskt, arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst;... > Les mer
Glänta Nummer 2010:3–4
INNEHÅLL: Michael Azar: Presente! Martyren, minnet och dödspolitiken • Insändare • Henrik Tham: Brottsoffrets födelse • Edda Manga: Offer... > Les mer
Glänta 4/2009: Naturen
Glänta är en tidskrift som, ofta tematiskt, arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst;... > Les mer
Witz-bomber och fotosken
«I begynnelsen var vitsen», skriver Samuel Beckett. Vitsen har idag för många en betydelse som kanske framför allt vetter åt »kvickhet»,... Les mer
Glänta 1/2009
Glänta är en tidskrift som, ofta tematiskt, arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst;... > Les mer
Spinoza
Få filosofiska verk har mött ett så våldsamt mottagande som Spinozas. Idag är det inte främst hans ifrågasättande av själens odödlighet och... Les mer
Personbevis
em är du? Och hur kan du bevisa det? Efter den 11 september har kontrollen av resenärer inom och mellan olika länder trappats upp. Valentin... Les mer
Glänta 2-3/2009: Sport
Hur bra koll har professionella fotbollsspelare på newtonsk mekanik? Vad händer egentligen kring rundpingisbordet? Finns det en surfandets... > Les mer
Sorlet från arkiven
Alltsedan den moderna historiografin föddes har arkivet utgjort samhällets minne. Men Michel Foucault utmanade samma historiografi och lät arkivet... Les mer
Glänta 1-2/2008
Glänta är en tidskrift som, ofta tematiskt, arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst;... > Les mer
Glänta 4/2008: Estetik och politik
Glänta är en tidskrift som, ofta tematiskt, arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst;... > Les mer