Ny Norsk Lanskapsarkitektur

519,-

Praktbok med det beste av norsk landskapsarkitektur de siste 20 årene – i tekst, tegninger og bilder.

Boken viser parker, kulturlandskap, urbant miljø og sosiale landskap i skoler og boligområder, skapt av norske landskapsarkitekter i perioden 1989–2009.

Itillegg utdyper boken landskapsarkitekturens plass og betydning i samfunnet, gjengir utenlandske landskapsarkitekters syn på norske landskapsprosjekter og har intervjuer med representanter for fagets naboprofesjoner.

Ny norsk landskapsarkitektur vil være til både inspirasjon og ettertanke for alle som er opptatt av landskapsarkitektur og byplanlegging. Den vil også være en viktig referansebok for studenter ved arkitekt- og landskapsarkitektskoler.

Boken er også tilgjengelig i engelsk utgave.