Vi er margen

229,-

Vi er margen forteller historien til den outsourcede hjørnesteinsbedriften KA-Rollag, som fra slutten av 1970-tallet og frem til 2018 produserte bildeler for Kongsberg Automotive i den lille bygda Rollag i Numedal. Denne fabrikkavdelingen spilte en avgjørende rolle i utviklingen av Kongsberg Automotive til det verdensomspennende konsernet det er i dag. På bakgrunn av samtaler med tidligere arbeidere ved fabrikken, har Gunvor Nervold Antonsen skrevet et fortellende dikt fra arbeidernes perspektiv. Vi skimter personlig innsats, framtidstro og optimisme, men også nedgangstid, omlegging og til slutt nedleggelse. Vi får innblikk i gjenstridighet og samhold blant arbeiderne, og deres opplevelse av samfunnsutviklingen. Vi er margen problematiserer utflytting og nedleggelse av norsk industri, og dilemmaet som oppstår når det som er bygget av en felleskapets ånd, forsvinner gjennom private interessers ønske om stadig mer profitt.

Boken inneholder også essayet Taus kunnskap, usynlige mennesker skrevet av Jonas Bals.

Design: Aslak Gurholt Rønsen

 

«Teksten er en betimelig utfordring til ideen om at bedrifter finnes for å skaffe eierne størst mulig marginer, og blir desto sterkere fordi språket er så nøkternt, undringen så saklig» – Espen Hauglid, Morgenbladet

«Boken og hodetelefonene er plassert i døråpningen til gallerirommet, og insisterer derved på at publikum skal forholde seg til dette materialet som en nødvendig inngang. Det er et godt grep. Tekstmaterialet gjengir utsagn fra arbeiderne på fabrikken, i korte fraser og setninger slik at det hele antar en poetisk form. Vi blir presentert for en historie om tilhørighet, identitet og fellesskap, ispedd levende og lydlige bilder fra hverdagen på fabrikken – dunk dunkdunk – og bitter distanse til konsernledelsen – desse følkje i Zürich. Arbeidernes stemmer blir gitt rom. De trer frem. Dialektfyllt og upolert. Ettertenksomt, sindig og menneskelig. Det er ingen tvil om hvem vi er på lag med.» – Martin Palmer, ArtScene Trondheim

«En annen som fortjener oppmerksomhet er Gunvor Nervold Antonsen og boken «Vi er margen» (House of Foundation), som ble utgitt i forbindelse med nominasjonen til Lorck Schive kunstpris 2019 … Boken dreier seg om virkningen i lokalsamfunnet etter at hjørnesteinsbedriften KA-Rollag, som frem til 2018 produserte bildeler for Kongsberg Automotive, ble nedlagt fordi produksjonen ble flyttet til et lavkostland. Det er en sterk historie om virkningen av kapitalismens globale blindhet. Boken representerer en form for grunnforskning uten at den er satt inn i de «riktige» forskningsmessige rammer.» – Lars Elton, Dagsavisen

«Den dokumentariske tilnærmingen kler stoffet i aller høyeste grad. Kombinasjonen med mer poetiske virkemidler lykkes til tider. Bokas fremste fortjeneste ligger i at den får tydelig frem hva arbeidet betød for dem. De beskriver at den dype kjærligheten til det å lage noe, fortsatt sitter i kroppslig, følelsen av virketrang rettet mot den nedlagte arbeidsplassen. «E hugsar at e stå å duppa betan i whitesprit, å so i måling etterpå. Den sitt nesten enno, bevegelsen». Det gir et verdifullt innblikk i dype følelser av eierskap til arbeidet og kyndigheten.» – Espen Stueland, Klassekampen

 

 

    Gunvor Nervold Antonsen: Vi er margen
  • Forlag: H//O//F
  • Utgivelsesår: 2019
  • Kategori: Kunst
  • Lagerstatus:
    Mange igjen
  • ISBN: 9788293317975
  • Innbinding: Innbundet

Andre kunder kjøpte også: