Framtidsruiner

Framtidsruiner er den fjerde i bokserien TILT og er en antologi som undersøker stedets skiftende betydning og ustabile identitet. Boka er resultat av et mangeårig prosjekt der inviterte forfattere og kunstnere betrakter steder, landskap og rom i grenseland mellom det som blir til og det som forsvinner. Prosjektet forflytter seg fra Gudbrandsdalen til gammeltestamentlige og framtidsteknologiske stedsperspektiver, arktisk solastologi, napolitanske veduter, teheranske minner og kongolesisk modernitet.

Hovedlinjer og tema for disse undersøkelsene kan sies å være stedets forsvinning, eller stedstapet som oppstår i kontrast til det allmenne samfunnsoppdraget om å drive politisk og økonomisk stedsutvikling. Hva skjer når det fysiske stedet i stadig mindre grad utgjør ramme for erfaringer? Kan kunst bidra med alternative historier og antyde nye forbindelser mellom erfaring, kollektivitet og sted?

Redaktører: Eivind Slettemeås og Erling Moestue Bugge

Med: Bodil Furu / Erik Pirolt / Erling Moestue Bugge / Janike Kampevold Larsen / Jumana Manna / Lutz-Rainer Müller / Marius Engh / Mazdak Shafieian / Olav Brostrup Müller / Susanne Christensen, Stian Ådlandsvik / Tarje Eikanger Gullaksen / Thure Erik Lund / Tore Engelsen Espedal.

Design: Eller med a